Galerie


W dniu 20 października 2016 roku przedstawiciele władz uczelni w osobach: JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof.  Andrzej Rokita, Prorektor do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Małgorzata Słowińska-Lisowska, Prorektor do Spraw Nauczania prof. Ryszard Bartoszewicz,  Prorektor do Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszka Pisula-Lewandowska,  Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego prof.  Krystyna Zatoń, Dziekan Wydziału Fizjoterapii  prof. Anna Skrzek, Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie prof. Tadeusz Stefaniak, prof. Tadeusz Bober, prof. Tadeusza Koszczyc, prof.  Juliusz Migasiewicz, dr Władysław Kopyś i inni złożyli kwiaty na grobach założyciela naszej uczelni prof. Andrzeja Klisieckiego i Rektora 4-ech kadencji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Zdzisława Zagrobelnego.

  

AWF na Facebooku