Galerie


03820 października 2016 r. odbyło się  uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z  2016 roku

Dyplomy magisterskie  wręczali JM Rektor prof. Andrzej Rokita, Prorektor do Spraw Nauczania prof. Ryszard Bartoszewicz w towarzystwie dziekanów i prodziekanów.

W uroczystości wzięli udział Rektorzy poprzednich kadencji; prof. Tadeusz Bober, prof. Krzysztof Sobiech, prof. Tadeusz Koszczyc, prof. Juliusz Migasiewicz, Prorektor do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Małgorzata Słowińska-Lisowska,  Prorektor do Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszka Pisula-Lewandowska oraz licznie zebrana grupa nauczycieli akademickich, pracownicy, rodziny i znajomi.

JM Rektor  prof. Andrzej Rokita  oraz przedstawiciel  Województwa Dolnośląskiego Pan  Wojciech Biliński o wręczyli wyróżnienie "Dyplom Roku".

Nagroda ta przyznawana jest najlepszemu absolwentowi z każdego wydziału Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, który ukończył studia w roku akademickim 2015/2016 z ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem na dyplomie oraz wykazał się aktywną i twórczą pracą na rzecz Uczelni i środowiska akademickiego, osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi, lub działał na rzecz środowiska lokalnego.

„Dyplom Roku” otrzymały:

  • Mgr  Aleksandra Kisielewicz - Wydział Fizjoterapii
  • Mgr  Izabela Ilów - Wydział  Nauk o Sporcie
  • Mgr Aleksandra Sadziak - Wydział Wychowania Fizycznego

 

Źródło: SportGame.pl


 

AWF na Facebooku