Galerie


001W dniu 22 października 2016 roku w  Hali  Stulecia odbyło się uroczyste posiedzenie  Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

W trakcie uroczystości najwyższym odznaczeniem naszej uczelni  Laurem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  wyróżniony  został Pan prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc. Było bardzo dużo nagród i wyróżnień między innymi Medal Komisji Edukacji  Narodowej otrzymali: prof.  Eugenia Murawska-Ciałowicz, prof. Jadwiga Pietraszewska, prof. Iwona Wierzbicka-Damska,  dr hab. Marek Rejman,  dr Krystyna Antoniak-Lewandowska,  dr Beata  Blachura,  dr Marta Koszczyc, dr Ryszard Błacha.

 

 

 


Galeria 1. Fot. Henryk Nawara


Galeria 2. Fot. Andrzej Nowak


AWF na Facebooku