Galerie


036W dniu 20.10.2016 r. o godz. 13.00 JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław wraz z rektorami poprzednich kadencji: prof. dr hab. Krzysztofem A. Sobiechem, prof. dr hab. Tadeuszem Boberem, prof. dr hab. Tadeuszem Koszczycem, prof. dr hab. Juliuszem Migasiewiczem otworzył wystawę poświęconą 70 rocznicy powstania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wystawa przygotowana przez Centrum Historii Uczelni jest dostępna w budynku P4.

 

 

 

Źródło: SportGame.pl


Galeria 1. Fot. Andrzej Nowak


Galeria 2. Fot. Henryk Nawara


AWF na Facebooku